Chào Mừng Bạn Đến

ZClouding Academy

Làm Việc Với Coach

Bạn sẽ được học và làm việc với huấn luyện viên của riêng bạn để giúp bạn áp dụng những chiến lược và công cụ Internet Business trong chương trình huấn luyện trực tuyến chuyên sâu MIB.

Chiến Lược Đúng

Bạn sẽ được huấn luyện những chiến lược kinh doanh, marketing và bán hàng đã được kiểm chứng thành công trên Internet từ các chuyên gia hàng đầu thế giới giúp bạn phát triển doanh nghiệp của riêng bạn.

Công Cụ Đúng

Trang bị sẵn cho bạn hệ thống công cụ và phần mềm giúp bạn triển khai thành công một hệ thống Internet Business cho chính doanh nghiệp của bạn để X100 doanh số trong thời gian rất ngắn.

MIB - Mastery Internet Business

MIB™ là thương hiệu huấn luyện Internet Business do chính ZClouding xây dựng và phát triển trên nền tảng kinh doanh thực chiến 18 năm từ các chuyên gia marketing và quản trị doanh nghiệp của ZClouding

 • MIB STARTER : 15 Bài học khởi động hệ thống Internet Business
 • MIB STANDARD : 18 Bài học kích hoạt hệ thống Internet Business
 • MIB PRO : 59 Bài học triển khai hệ thống Internet Marketing

CHƯƠNG TRÌNH MIB

MIB STARTER™

$99.99 /

 • Khởi động hệ thống Internet Business bắt đầu X100 doanh nghiệp từ những công cụ và chiến lược đúng

MIB STANDARD™

$299.99 /

 • Kích hoạt hệ thống Internet Business thông qua 6 hệ thống Attract, Sell, WOW, Marketing, Sales và Service

MIB PRO™

$599.99 /

 • Chuyển giao quy trình chi tiết triển khai một hệ thống Internet Marketing cho doanh nghiệp của bạn

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support