Chương trình thưởng đặc biệt của ZCLouding trong quý 4 năm 2019 (Tháng 10,11&12)

1. Đối tác có IBS nếu trong tháng có 2 đối tác IBS mới đồng thời giúp được ít nhất 2 đối tác trực tiếp mỗi người có 2 đối tác có IBS mới thì sẽ được thưởng nóng 5,000,000 VND.

2. 1. Đối tác có IBS nếu trong tháng có 3 đối tác IBS mới đồng thời giúp được ít nhất 3 đối tác trực tiếp mỗi người có 3 đối tác có IBS mới thì sẽ được
thưởng nóng 10,000,000 VND.

3. 1. Đối tác có IBS nếu trong tháng có 4 đối tác IBS mới đồng thời giúp được ít nhất 4 đối tác trực tiếp mỗi người có 4 đối tác có IBS mới thì sẽ được
thưởng nóng 15,000,000 VND.


Chú ý: Chương trình thưởng đặc biệt này chỉ áp dụng với các đối tác kinh doanh của ZCLouding có hệ thống IBS

35
Days
19
Hours
06
Minutes
56
Seconds

X