×

HƯỚNG DẪN GỬI YÊU CẦU HỖ TRỢ

1 Chat với đội ngũ hỗ trợ
2 Gửi yêu cầu của bạn
3Đợi kết nối với chuyên gia hỗ trợ

Hoặc bạn có thể gửi yêu cầu hỗ trợ đến email support@zclouding.com

GIỜ LÀM VIỆC

Mon-Fri 9:00AM - 6:00PM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Thứ Ba, 26 Tháng Sáu 2018 / Published in Affiliate Marketing
Affiliate marketing – tiếp thị liên kết  là quá trình quảng bá sản phẩm hoặc dịch cụ của một công ty để lấy hoa hồng. Đối với một số người, tiếp thị liên kết nghe có vẻ phức tạp và xa lạ, nhưng với nỗ lực không nhiều bạn có thể kiếm được khoản tiền đáng kể.
TOP