ZCloudingZCloudingZClouding

ZClouding Academy

ZClouding Academy

Introduction Roadmap

ZClouding Academy - Học viện huấn luyện Internet Business dành cho các nhà kinh doanh. MIB là thương hiệu huấn luyện Internet Business do chính ZClouding xây dựng và phát triển trên nền tảng kinh doanh thực chiến từ các chuyên gia marketing và quản trị doanh nghiệp của ZClouding. 

  • MIB STARTER™ : 5 Module huấn luyện gồm 15 video bài học khởi động hệ thống Internet Business kích hoạt toàn bộ công cụ chiến lược đúng để X100 doanh nghiệp.
  • MIB STANDARD™ : 6 Module huấn luyện gồm 18 nhiệm vụ hành động kích hoạt hệ thống Internet Business chuyển giao toàn bộ quy trình xây dựng một hệ thống Internet Business.
  • MIB PRO™ : 7 Module huấn luyện gồm 59 video bài học hướng dẫn triển khai hệ thống Internet Marketing để sản xuất khách hàng liên tục và tự động mỗi ngày trên Internet
     

SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN

NHANH TAY ĐĂNG KÝ CHỈ TRONG THÁNG 11

Một buổi tư vấn kinh doanh 30 phút trị giá 1000$ đang chờ đợi bạn. ZClouding sẽ cho bạn thấy sự tăng trưởng thần kỳ của chúng tôi!