ZCloudingZCloudingZClouding

ZClouding Academy 1

ZClouding Academy

Introduction Roadmap

ZClouding Academy - Tự động hóa các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với Internet Business Framework. Các Master Coach sẽ huấn luyện bạn theo tiêu chuẩn đào tạo MIB (Mastery Internet Business) - Chiến lược đúng đắn cùng các Công cụ phù hợp dành cho tất cả các Doanh nhân. Đặc quyền dành riêng cho cộng đồng Thành viên của ZClouding được trải nghiệm những chương trình, công cụ và tài nguyên cốt lõi của MIB để bắt đầu sự phát triển của công ty bạn.

  • MIB STARTER™: 15 Bài học để bắt đầu hệ thống kinh doanh Internet để X100 kinh doanh riêng của bạn bằng cách sử dụng đúng chiến lược và công cụ
  • MIB STANDARD™: 18 Bài học cho hệ thống kinh doanh Internet hoạt động bao gồm 6 phần: Thu hút, Bán, WOW, Tiếp thị, Bán hàng và Dịch vụ
  • MIB PRO™: 59 Bài học để xây dựng một hệ thống Tiếp thị Internet. Hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng Hệ thống Tiếp thị Internet để có được nhiều khách hàng hơn

Sales Kit

Sales Kit Tool included: Company Profile Introduction, Products & Services Catalogue, ZBiz Partners Package and Policy & Term

SỐ LƯỢNG GIỚI HẠN

NHANH TAY ĐĂNG KÝ CHỈ TRONG THÁNG 11

Một buổi tư vấn kinh doanh 30 phút trị giá 1000$ đang chờ đợi bạn. ZClouding sẽ cho bạn thấy sự tăng trưởng thần kỳ của chúng tôi!